NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
literatura
1. Souhrn písemných projevů uměleckých nebo naučných (zpravidla v určitém vymezení, nejčastěji jazykovém, teritoriálním, časovém). 2. Souhrn všech písemných textů, které vznikly v lidských dějinách na jakékoliv téma v jakémkoli oboru nebo odvětví. 3. Souhrnné označení pro všechny druhy a formy zdrojů, jež mohou být zdrojem informací, znalostí či hodnot, a to jednak obecně, jednak ve vymezené oblasti (např. cizojazyčná literatura, domácí literatura pro mládež, slovníková literatura, orální literatura atd.).
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:61]
[PAVERA-VŠETIČKA-2002:208]
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ-NOVÁKOVÁ-1998]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 33 / 000003379.htm ]