NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
samizdatová literatura
samizdat
1. Publikace vydávané neoficiálně a ilegálně v zemích s totalitním režimem, poněvadž jejich legální vydávání zde nebylo možné z politických, ideových či obdobných důvodů. Byly zhotovovány ručním přepisováním či s použitím minimálních technických prostředků a v malém nákladu. V knihovnách se s fondy samizdatu nakládá v souladu s celospolečensky honorovaným postulátem (z právního hlediska s použitím fikce), že v těchto případech šlo o díla uvedená do oběhu mimo soukromý okruh oprávněně, byť v řadě případů šlo v důsledku okolností o vydání bez licence; některé publikace byly také v zájmu ochrany autora-nakladatele/vydavatele před perzekucí opatřeny prohlášením vyhrazujícím z odpovědnosti za vydání, např. že jde o soukromou rozmnoženinu, již je zakázáno šířit, apod. 2. Přeneseně alternativní (tzv. undergroundová) literatura v demokratických zemích.
[PETRUŽELKOVÁ-2009:10]
[KLIMEŠ-1994:678]
[AKADEMICKÝ SLOVNÍK II.-1995:676]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 33 / 000003387.htm ]