NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
klínopisná tabulka
Psací látka zhotovená z hlíny se záznamem textu psaném klínovým písmem.
[HORÁK-1948: 9]
[PROSECKÝ-1999:275]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 33 / 000003397.htm ]