NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
univerzální dostupnost publikací
1. Mezinárodní úsilí o odstranění překážek bránících v dostupnosti dokumentů.- 2. Program IFLA, jehož cílem je zabezpečit dostupnost všech publikovaných dokumentů bez ohledu na jejich obsah, formu nebo stáří potenciálním uživatelům. Program byl ukončen 31. března 2003.
[UAP]
[ČADILOVÁ-1991:281]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 34 / 000003425.htm ]