NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
hudební knihovna
Knihovna nebo specializovaná část knihovny, která uchovává a zpřístupňuje zvukové a multimediální dokumenty.
[ČSN ISO 5127-1,1993:8]
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:367]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 34 / 000003431.htm ]