NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
základní (knihovní) fond
jádro fondu
Část knihovního fondu, jež svým obsahem, případně i typy dokumentů odpovídá informačním potřebám profilového čtenáře (uživatele). Ve vysokoškolských knihovnách odpovídá hlavním studijním programům vysoké školy a programům vědeckého výzkumu jejích pracovníků (obdobně jako v knihovně vědecké instituce), ve veřejných knihovnách je budována s ohledem na potřeby obsluhované komunity a udržována na základě frekvence užití.
[ODLIS]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 34 / 000003440.htm ]