NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
velin
velín
Původně označení druhu velmi jemného pergamenu, zhotoveného nejčastěji z usní mláďat. Později bylo označení přeneseno na mimořádně kvalitní druh papíru, svou hladkostí a stejnoměrností napodobujícího pergamen. Byl vyráběn na čerpacích formách s velmi hustým pletivem síta, které se do papíru neobtiskovalo, ale naopak vyrovnávalo jeho povrch. Poprvé byl použit pro tisk knih v polovině 18. století v Holandsku a Anglii, dnes patří k normovanému označení nežebrovaného papíru. Jeho opakem je papír veržé.
[GLAISTER-1996:499,521]
[ZUMAN-1983:125]
[KORDA-1992:412]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 34 / 000003448.htm ]