NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
foném
Základní jednotka popisu zvukové roviny (plánu, subsystému) jazyka. Nemá znakovou povahu, ale umožňuje významově odlišit jednotlivé morfémy.
[PALKOVÁ-1994:25-33]
[MLUVNICE1-1986:110-121]
[PŘÍRUČNÍ-1996:25]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 34 / 000003465.htm ]