NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
paměťová instituce
Knihovny, archivy, muzea, výzkumné ústavy, univerzity, jejichž cílem je ochrana a zpřístupňování dokumentů kulturního dědictví.
[CULTIVATE-2003]
[DIGICULT-2003]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 34 / 000003482.htm ]