NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
kategorie (klasifikace)
Primární členění speciálního klasifikačního systému nebo hlavní třídy obecného systému. Kategorie obsahují nejobecnější pojmy s širokou extenzí a chudou intenzí. Ve fasetových klasifikačních systémech bývá speciální rozdíl mezi kategorií, třídou a fasetou.
[ČSN ISO 5127-2003:62]
[HARROD-1990:104]
[KOVÁŘ-1984:25]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 34 / 000003483.htm ]