NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
čtenářská potřeba
Informační, kulturní, estetická, vzdělanostní potřeba, která se uspokojuje prostřednictvím čtení.
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ-NOVÁKOVÁ-1998:65]
[STRAKA-1990:31]
[VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965:77]
[LEDERBUCHOVÁ-2004:23-25]
[TOMAN-1999:8-9]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 34 / 000003484.htm ]