NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
výzdoba
knižní výzdoba
Použití výtvarných prvků ve výbavě knihy. Texty v antických kodexech zdobila elegance písma doplněného ilustracemi, až v raně středověkých kodexech k písmu a ilustraci přistoupilo užití ornamentu, převážně v ozdobných iniciálách a zdobení okrajů listů. Tyto miniatury v evropském prostředí později získaly charakter samostatného obrazového doprovodu textu. Jiné obrazové výjevy znění textu doplňovaly, mnohdy byl vztah opačný – např. v tzv. obrázkových biblích stručný text tvořil jen doprovod ke kreslenému nebo malovanému výjevu. Po objevení knihtisku převážila ve výzdobě tištěného textu technika dřevořezu, později mědirytu a ocelorytu. Ve výzdobě knižního korpusu, tedy knižního bloku, vazby a dalších prvků, jako např. předsádky, ořízky, kování a pod., se spojovala hlediska estetická s potřebami ochrany svazku před mechanickým poškozením.
[BOHATCOVÁ-1990: 30-31]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 34 / 000003498.htm ]