NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
komprimovaný soubor
Množina dat souboru zahuštěná speciálním programem do menšího datového prostoru tak, že zabírají při uložení na paměťové médium méně místa. Podle typu použitého programu se liší extenze souboru (např. *.zip, *.arj apod.). Algoritmus použitého programu umožňuje i zpětný proces, tzn. soubor dekomprimovat.
[HLAVENKA:44]
[MICROSOFT-1997:107]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 35 / 000003513.htm ]