NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
neviditelná univerzita
Neviditelnou univerzitu reprezentuje společenství odborníků, setkávajících se mimo "kamenné", institucionalizované univerzity na půdě laboratoří, seminářů, konferencí k neformální komunikaci. Komunikaci je možné realizovat kromě osobních setkání s pomocí telefonů, e-mailů, formou elektronických konferencí apod. Cílem neviditelných univerzit je poskytnout odborníkům, které spojuje společný zájem, možnost podílet se bez ohledu na místo, kde žijí či pracují, na řešení společných problémů.
[CRAWFORD-1971:34-54]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 35 / 000003515.htm ]