NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
mnemonická notace
mnemotechnická notace
Notace splňující podmínku snadné zapamatovatelnosti. Hlavní třídy nebo i nižší elementy klasifikačního systému jsou označeny znaky odpovídajícími písmenům nebo zkratkám názvů tříd či nižších elementů. Jinou variantu představuje zásada, že určitý znak znamená na různých hierarchických úrovních a v různých kombinacích vždy totéž (má konstantní význam kdekoli v klasifikačním systému).
[HARROD-1990:477]
[KOVÁŘ-1984:54]
[ODLIS]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 35 / 000003519.htm ]