NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
odvozená indexace
odvozené indexování, slovní indexace, volná indexace (nevh.)
Metoda, kdy jsou vybírána klíčová slova nebo fráze z názvu či textu dokumentu reprezentující předmět dokumentu a jsou přímo užita jako pořádací znaky. V případě, že je tento postup prováděn strojově v rámci automatické indexace, hovoří se o automatické extrakci (automatic extractive indexing).
[ČSN ISO 5127-2003:68]
[ODLIS]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 35 / 000003520.htm ]