NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
lexikologie
Jazykovědná disciplína zabývající se studiem slovní zásoby, tj. lexikální roviny (plánu, subsystému) jazyka, jejímiž základními prvky jsou slova a slovní spojení (tzv. lexikální jednotky). Zkoumá význam a významové vztahy lexikálních jednotek, vrstvy v slovní zásobě, změny slovní zásoby (tvoření nových slov, významové změny slov, vznik nových ustálených spojení, přejímání slov, zánik slov).
[PŘÍRUČNÍ-1996:65-104]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 35 / 000003526.htm ]