NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
sociolingvistika
Hraniční obor na pomezí jazykovědy a sociologie, zkoumající sociální funkci jazyka a vzájemné vztahy a ovlivňování jazykového systému a jeho společenského kontextu (sociální charakteristika účastníků komunikace, sociální, kulturní, vzdělávací, jazyková politika aj.).
[VELKÝ-1996:1017]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 35 / 000003528.htm ]