NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
sociometrie
Kvantitativní vyjádření sociálních jevů. Nejčastěji se zaměřuje na malé skupiny, v jejichž rámci se modelují sítě vzájemných vztahů individuí (sympatie, antipatie, preference, postavení, hierarchie).
[VELKÝ-1996:1183-1184]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 35 / 000003529.htm ]