NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
počítačová bezpečnost
Ochranná opatření, která zajišťují zabezpečení počítače při činnosti a informací v něm obsažených a která se liší v závislosti na druhu počítačového systému a důležitosti informací.
[SLOVNÍK VÝPOČETNÍ TECHNIKY-1993:84]
[HÖNIGOVÁ,MATYÁŠ-1996:15]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 35 / 000003572.htm ]