NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
lexikální analýza
Identifikace jednotlivých slov a sousloví v textu dokumentu. Může být součástí automatické extrakce.
[SCHWARZ-2003]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 36 / 000003645.htm ]