NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
počítačová architektura
Způsob seskupení a propojení technických komponent počítače včetně logických vazeb mezi CPU, počítačovou pamětí a vstupními/výstupními zařízeními.
[COLLIN-1994]
[HLAVENKA-1997]
[TECHENC]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 36 / 000003663.htm ]