NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
název řady
Název části pokračujícího zdroje, umožňující ji odlišit od ostatních částí pokračujícího zdroje se souborným názvem.
[AACR2 ČESKY-1994- 2004:12.1B4, 12.1B5, 12.1B6]
[UNIMARC MANUÁL-1996:200-3, 411-1, 545-1]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 36 / 000003694.htm ]