NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
štěpení papíru
Metoda spočívající v podélném rozdělení papíru na dva listy a opravách prováděných na jejich vnitřní straně tak, že po jejich spojení zůstává vzhled písemnosti stejný. Využívá se např. při skeletizaci velmi poškozených dokumentů.
[ĎUROVIČ-2002:239-242]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 37 / 000003702.htm ]