NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
kumulace informací
Vyjádření faktu, že nově vytvořená informace nezpůsobí zánik informace dosavadní, ale přiřazuje se k informacím již existujícím. Technickým prostředkem umožňujícím kumulaci informací v prostoru a čase je jejich záznam na fyzikální nosič.
[PINKAS-2002:16-19]
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:214]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 37 / 000003708.htm ]