NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
sociální informace
společenská informace
1. Označení pro informace vytvářené a komunikované ve společenském kontextu. - 2. Informace, jejichž obsahem jsou společenské jevy a skutečnosti (např. statistické, ekonomické, demografické informace).
[VELKÝ-1996:750-751]
[MERTA-1970:118]
[CEJPEK-1998:16-21]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 37 / 000003717.htm ]