NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
řadicí znak
řídicí znak
Znak, který je brán v úvahu pro řazení v příslušné sestavě. Jedná se obvykle o písmena, číslice a grafické značky. Posloupnost řadicích znaků stanovuje pořádací kriterium.
[ČSN ISO 7154-2003:3.8, 5.7]
[ČSN 97 6030:3]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 37 / 000003719.htm ]