NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
znak pro neřazení
Znak, který není brán v úvahu pro řazení v příslušné sestavě, např. abecedě. Pořádací kriterium stanovuje, které znaky mají či nemají řadicí platnost, resp. primární a sekundární řadicí platnost. V abecedním řazení bibliografických záznamů je možné z řazení vyloučit slova bez informační hodnoty, jako jsou mluvnické členy, řadové číslovky a obecná označení pořadí.
[ČSN 97 6030:3]
[UNIMARC MANUÁL-1996:2-2]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 37 / 000003720.htm ]