NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
DHTML
Dynamic HTML, Dynamické HTML
Rozšíření značkovacího jazyka HTML umožňující tvůrcům webových stránek dynamicky ovlivňovat jejich zobrazování, chování a interaktivitu (možnost reakce na uživatelovu aktivitu a chování) v závislosti na vstupních informacích od uživatele. Rozšíření využívá kombinace metod HTML, kaskádových stylů (CSS), objektového modelu dokumentu (DOM) a skriptovacích jazyků (např. JavaScript).
[TECHENC]
[DOM]
[HTML]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 37 / 000003742.htm ]