NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
vektorová grafika
Způsob počítačového zpracování obrazové informace, který pracuje s prvky tvořícími obrázek jako s matematicky definovanými objekty (body, linie, křivky a geometrické tvary), jejichž umístění, délku, směr a tvar určuje. Umožňuje snadnou editaci obrazových prvků, změny jejich polohy, rozměrů, otáčení. Výsledný počítačový soubor je obvykle menší než stejné zobrazení používající metodu bitmapové grafiky. Tuto grafickou metodu používají vektorové grafické editory. Příklady formátů používajících vektorové grafiky: PDF, EPS, SVG. Protikladem je bitmapová (rastrová) grafika.
[HLAVENKA-1997]
[TECHENC]
[APPLE DEVELOPER DOCUMENTATION]
[DICTIONARY OF PRE-PRESS]
[GLOSSARY]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 37 / 000003744.htm ]