NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
komunikační protokol
přenosový protokol
Soubor hardwarových a softwarových standardů, parametrů a pravidel, kterými se řídí přenos (komunikace) dat mezi počítači. Definuje např. strukturu datových balíků, druh přenosu, jeho rychlost, kontrolu či příkazy řídící přenos. Aby došlo ke komunikaci, musí obě strany daný komunikační protokol dodržovat.
[COLLIN-1994]
[HLAVENKA-1997]
[ÚVOD-1997]
[TECHENC]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 37 / 000003798.htm ]