NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
rituál
Liturgická kniha obsahující modlitby, fomulace a předpisy upravující závazně stanovené postupy při udílení svátosti (kromě eucharistie) a svátostin i při konání dalších liturgických úkonů vyjma mše. S označením Rituale romanum byla určena katolickým kněžím římského ritu, obdobně jako kniha zvaná pontifikál, která byla určena biskupům.
[BROWN-1994: nestránkováno]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 38 / 000003801.htm ]