NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
direktář
directorium
Liturgický kalendář, určený pro jednotlivé diecéze či řeholní řády. Na jednotlivé dny církevního roku předepisoval bohoslužební řád spolu s bližším vysvětlením řádových pravidel. V řadě diecéezí a řádových provincií byl později publikován periodicky, často společně se schematismem.
[BROWN-1994: nestránkováno]
[LGB2-1987-1997: sv.2, 322]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 38 / 000003802.htm ]