NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
kování
Opatření knižního korpusu prvky z kovu, nejčastěji mosazi nebo bronzu. Spojovalo ozdobné funkce s požadavky na ochranu knihy před mechanickým poškozením, případně ztrátou.
[NUSKA-1965: 54-55]
[ĎUROVIČ-2002: 365, 375-378]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 38 / 000003803.htm ]