NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
integrovaná knihovna
Komplexní knihovna, vzniklá sloučením více knihoven např. obecní a školní, knihovna vzniklá spojením více fakult, ústavů.
[KOLDENIUS-1992:7]
[WAY-2000]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 38 / 000003809.htm ]