NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
profesionální knihovna
V ČR knihovna provozovaná obcí s pracovním úvazkem knihovníka vyšším než 15 hodin týdně; knihovna s pracovním úvazkem knihovníka nižším než 15 hodin týdně se nazývá "neprofesionální knihovna".
[METODICKÝ POKYN RF-2014:2]
[METODICKÝ POKYN RF-2019:2]
[KRATOCHVÍLOVÁ-2015]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 38 / 000003812.htm ]