NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
předpísmo
Soubor jednoduchých pomůcek, zpravidla hmotné povahy, sloužících k zachycení myšlenky a k jejímu sdělení osobám místně nebo časově vzdáleným. Význam těchto pomůcek nebyl v určité komunitě srozumitelný bez předchozí domluvy.
[HÚŠČAVA-1951: 103]
[ŠALDA-1959: 12]
[KUNZE-1975: 1205]
[PAVLÁT-1982: 9-11]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 38 / 000003815.htm ]