NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
mnemonické pomůcky
mnemotechnické pomůcky
Pomůcky sloužící k podporování paměti různě sdruženými představami nebo předměty, jejichž smysl pro upamatování myšlenky je zpravidla srozumitelný jen po předchozí domluvě. Užívaly se v různých kulturách po celém světě, v některých oblastech nebo v několika specifických formách se užívají dodnes.
[HÚŠČAVA-1951: 103]
[PAVLÁT-1982: 9-11]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 38 / 000003816.htm ]