NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
torzo
Písemná památka, která při svém vzniku nebyla dokončena, nebo se její původní text dochoval jen jako neúplný celek, v němž menší část chybí z důvodů fyzického poškození nosiče nebo vynechání části textu při opisování nebo kopírování. Je třeba odlišovat od pojmů zlomek či fragment, které označují dochování pouze krátkého úryvku či velmi drobné části původního celku.
[SLOVNÍK-1984: 387]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 38 / 000003817.htm ]