NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
videokonference
Způsob vedení komunikace mezi dvěma nebo více lidmi fyzicky se nacházejícími v různých geografických oblastech po celém světě. Komunikace probíhá prostřednictvím audio, video nebo počítačové techniky, díky níž se účastníci vidí a slyší navzájem a účastní se společných diskusí.
[REITZ-2004:711]
[HLAVENKA-1994:218]
[SLOVNÍK VÝPOČETNÍ TECHNIKY-1993:365]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 38 / 000003820.htm ]