NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
dotažnice
Pomyslná linka písmové osnovy, které se dotýkají okraje písmen ve stejné výšce. Rozlišujeme dolní (základní - účaří), střední a horní dotažnici. Zajišťují čitelnost textu horizontálním vyrovnáním všech znaků v řádku.
[HLAVENKA-1995:19]
[MICROSOFT-1997:44]
[ANDERLE-1998]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 38 / 000003825.htm ]