NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
uložení souboru
Zápis souboru z paměti počítače na paměťové médium (disk, disketu, pásek), nejčastěji v digitální podobě.
[MICROSOFT-1997:419]
[HLAVENKA-1995:217,236]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 38 / 000003843.htm ]