NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
základní text
1. V jazykovědě množina vět, z nichž každá sestává z určité množiny slov - 2. V DTP systémech text psaný základní velikostí písma, tzv. základním fontem.
[ENC-1993:1109]
[VITOVSKÝ-1994:31]
[HORNÝ-1997:134]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 38 / 000003844.htm ]