NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
zpětné vyhledávání
Metoda prohledávání množiny (souboru) dat založená na rekurzivních postupech, kdy algoritmus vyhledávání vyvolává v dílčích částech sám sebe.
[HLAVENKA-1995:16]
[MICROSOFT-1997:40]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 38 / 000003845.htm ]