NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
infon
Pracovní pojem vztahující se k určité, obsahem i rozsahem vymezené jednotce informace. Oproti vágním definicím pojmů data či informace, u nichž se nepředpokládá, že by se jejich hodnota měnila v čase nebo vzhledem ke specifickým požadavkům uživatele, reflektuje infon ve sdělení faktory jeho stárnutí. Za poločas životnosti infonu se považuje časové období, po jehož uplynutí ztrácí sdělení, které nese, polovinu své hodnoty.
[DEVLIN-1991:10-15]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 38 / 000003857.htm ]