NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
neveřejný informační zdroj
Tištěný, zvukový, obrazový nebo elektronický informační zdroj, který buď ještě nebyl publikován, nebo je zpřístupněn pouze určité taxativně vymezené kategorii uživatelů.
[ORIENTACE-1998:41]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 38 / 000003860.htm ]