NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
veřejný informační zdroj
Tištěný, zvukový, obrazový nebo elektronický informační zdroj, který je přístupný veřejnosti, tj. teoreticky neomezenému počtu uživatelů. Právo na přístup k těmto zdrojům je v jednotlivých zemích zaručeno legislativní úpravou (v ČR zejména autorským zákonem, Listinou základních práv a svobod, zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím).
[KONCEPCE-1999:35]
[AZ-2000]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 38 / 000003861.htm ]