NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
sociální komunikace
1. Komunikační proces probíhající ve společnosti. - 2. Vědní obor zabývající se problematikou sociální komunikace. Zkoumá sociální kontext komunikace, sociální interakci (ovlivňování), roviny sociální komunikace, sémantické a jazykové problémy sociální komunikace.
[VELKÝ-1996:510-511]
[CEJPEK-1998:47-51]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 38 / 000003863.htm ]