NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
plný text
Úplná verze textového sdělení zpřístupněná při jeho komunikování formou elektronického dokumentu. Obvykle se vymezuje negativně jako protiklad k redukovanému textu nebo k bibliografické informaci o dokumentu.
[VLASÁK-1999:209-212]
[ORIENTACE-1998:113-117]
[POKORNÝ-1997:183]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 38 / 000003864.htm ]