NK ČR   KTD - Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)
Podrobnější informace naleznete přímo v online katalogu / For more information enter the online catalogue
informační poločas
poločas rozpadu, poločas rozpadu informací, poločas stárnutí informací
Nástroj měření takových vlastností informace, jež jsou závislé na čase a mají exponenciální charakter. Určuje časový interval příslušný k polovině uvažovaného množství informací, příp. jejich zdrojů. Nejčastěji se používá k vyjádření stárnutí informací, kdy označuje dobu, v jejímž průběhu zestárne polovina zkoumané množiny informací (poločas citování, poločas stárnutí).
[KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998:139]
[PINKAS-2002:22-25]
[ Navigace - https://aleph.nkp.cz/publ/ktd / 00000 / 38 / 000003868.htm ]